Stowarzyszenie

02.02.2021Niszczysz?

Tak, proszę Państwa, nie można już tak bezkarnie.
Czuwamy...
Podziękowania dla katowickiego WKZ oraz dobrych dusz, które alarmowały.