Stowarzyszenie

08.08.2020Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wczoraj odwiedziliśmy Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, gdzie z wicedyrektorem Mariuszem Czubą i panią Lidią Klusz rozmawialiśmy o wpisie całego Obszaru Warownego Śląsk do wojewódzkiego rejestru zabytków. Nadal prowadzimy badania w terenie (ostatnio z przedstawicielką NID-u z katowickiej filii i będzińskim powiatowym konserwatorem zabytków), które mają na celu ocenę wszystkich obiektów OWŚ pod względem konserwatorskim. Idziemy w dobrym kierunku.
Przy okazji odwiedziliśmy muzeum w forcie Czerniaków oraz naszych kolegów z koła terenowego "Przedmoście Warszawa".
Podziękowania dla moich Kolegów: Endriu, Tomasza Zamysłowskiego i Piotra Skolika, a także dla Huberta Trzepałki.