Stowarzyszenie

25.25.2021Miła informacja

   Chciałbym z wielką radością poinformować, że nasze długoletnie starania przynoszą w końcu skutek. Dzisiaj dotarła do mnie informacja, że katowicki oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa zakończył swoje prace już w listopadzie 2020 roku. Ich efektem  było powstanie dwutomowego opracowania, które NID w grudniu 2020 roku przekazał swojej centrali w Warszawie, a ta Generalnemu Konserwatorowi Zabytków. Zgodnie z zaleceniem NID-u wszystkie obiekty Obszaru Warownego "Śląsk" mają zostać wpisane do wojewódzkiego rejestru obiektów zabytkowych i być objęte całkowitą ochroną prawną. Taka dokumentacja w styczniu 2021 roku została przekazana Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach.

   Nieco wcześniej Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zwrócił się z takim zapytaniem do Generalnego Konserwatora - czy wpisywać pojedyncze obiekty, czy całość linii. No i odpowiedź teraz przyszła...

  Składamy serdeczne podziękowania pracownikom katowickiej filii Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ich warszawskiej centrali NID-u, Generalnemu Konserwatorowi w Warszawie i Wojewódzkiemu Konserwatorowi w Katowicach oraz wszystkim osobom, które mi osobiście w owych staraniach pomogły.

  Teraz, po wprowadzeniu tych zaleceń w życie, będziemy mogli spać spokojniej...