Stowarzyszenie

26.26.2015Krajobraz bitwy wyrskiej 2015

   W dniu 23 maja 2015 roku odbyła się XI edycja widowiska historycznego pod nazwą "Bitwa wyrska". Po raz kolejny wojska niemieckie starły się z Wojskiem Polskim w miejscu, gdzie we wrześniu 1939 roku rozegrała się szaleńcza bitwa wygrana przez stronę polską.
   Pogoda dopisała, więc widzów nie zabrakło. W tym roku rekonstruktorzy zafundowali nam bardzo dynamiczne widowisko, które oglądało się z wielkimi emocjami i zainteresowaniem. Po bitwie można było również zobaczyć pokaz strzelania z armaty kal. 75mm, zwanej "prawosławną", powszechnie używanej przez Polaków w 1939 roku. Dopiero po zakończeniu inscenizacja pogoda się popsuła i zaczęło padać, co wielu widzów zmusiło do szybkiego powrotu do domu. Niebiosa sprzyjały rekonstruktorom.
   Miło nam, że bitwa wyrska zdobyła sobie pozycję najważniejszej tego typu imprezy w województwie śląskim. Nie zabrakło również mediów. Szkoda tylko, że w prezentowanych materiałach filmowych zapomina się, że to nasze Stowarzyszenie w 2004 roku zainicjowało owe widowisko i jest jego współorganizatorem do dnia dzisiejszego. Czasami, oglądając materiały filmowe, ma się wrażenie, jakby nas tam w ogóle nie było... Pomimo tego mamy nadzieję, że kolejna, XII edycja, będzie równie udana, jak tegoroczna.
   Serdecznie dziękujemy wszystkim, bez których owa impreza nie mogłaby się odbyć, szczególnie władzom gminy Wyry, a jeszcze goręcej wszystkim rekontruktorom, których pasja i zaangażowanie co roku zadziwia i cieszy. Wielkie podziękowania dla Arka Dominiec (Stowarzyszenie "Pro Fortalicium", Stowarzyszenie 73pp) oraz naszym kolegom z koła terenowego "Tychy" (przewodniczący Tomasz Jałowy). Zresztą, jak co roku... kawał dobrej roboty.
P.S. Ciekawostką tegorocznej edycji "Bitwy wyrskiej" był udział Andrew Korka, sierżanta kanadyjskich Marines, który przyjechał do Polski specjalnie po to, by wziąć udział w rekonstrukcji bitwy, w której w 1939 roku walczył jego ojciec. Historę jego ojca opisaliśmy w V tomie Śląskiego Rocznika Fortecznego. Andrew - serdeczne pozdrowienia i podziękowania wraz z życzeniami spokojnej i owocnej służby!