Stowarzyszenie

21.21.2023Kondolencje

Naszemu Koledze Sebastianowi, odwiecznemu Księgowemu stowarzyszenia, składamy głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca.

Jesteśmy myślami z Tobą, Sebastian.