Stowarzyszenie

31.31.2021Kolejne wpisy i wszczęcia

   Na podstawie nowych decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisano nastepujące obiekty:

  • ciężki schron bojowy nr 5 w Chorzowie
  • ciężki schron bojowy w Chorzowie-Maciejkowicach
  • ciężki schron bojowy nr 52 w Dobieszowicach
  • ciężki schron bojowy nr 39 w Świętochłowicach
  • lekki polowy schron piechoty w Wyrach
  • ciężki schron bojowy w Piekarach Śląskich przy ul. Partyzantów
  • ciężki schron bojowy w Piekarach przy ul. Przyjaźni

  Wszystkie wspomniane polskie obiekty fortyfikacyjne wchodzą w skład Obszaru Warownego "Śląsk" i praktycznie wszystkie (poza polowym schronem piechoty w Wyrach) znajdują się pod opieką naszego stowarzyszenia.

  Jednocześnie wobec kolejnych schronów rozpoczęto procedurę wpisu do rejestru:

  • ciężki schron bojowy w Bytomiu przy ul. Spacerowej
  • grupa obiektów w Wymysłowie
  • ciężki schron bojowy w Bytomiu (Kolonia Zgorzelec)

 Wielkie podziękowania dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pana Łukasza Konarzewskiego i jego Pracowników.