Stowarzyszenie

26.26.2021Kolejne wpisy

  Kolejne wpisy do wojewódzkiego rejestru obiektów zabytkowych:
- schron na Kolonii Zgorzelec
- schron w Bytomiu-Łagiewnikach przy Spacerowej
- schron w Bobrownikach przy Akacjowej
- grupa obiektów na Wymysłowie (3 schrony).
 
   Na dzień 10 maja 2021 r. do wojewódzkiego rejestru zostało wpisanych 25 obiektów ze składu OWŚ, a wobec 10 kolejnych toczy się postępowanie.
 
Podziękowania dla Pana Łukasza Konarzewskiego i pracowników katowickiego WKZ.