Stowarzyszenie

02.02.2021Kolejne wpisy

Miło nam, że kolejne obiekty najprawdopdobniej zostaną wpisane do wojewódzkiego rejestru obiektów zabytkowych.

Podziękowanie dla Pana Łukasza Konarzewskiego (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków) i jego Pracowników.