Stowarzyszenie

07.07.2017Kinderlager Pogrzebin

Przekazujemy zaproszenie w imieniu IPN oddział Katowice:

Zapraszamy do Przystanku Historia na dwa niezwykle ciekawe spotkania z historią:

12 października o godz. 17.00 - pokaz filmu Kinderlager Pogrzebin w reż. Krzysztofa Korwina Piotrowskiego oraz spotkanie z Beno Benczewem pracownikiem Archiwum IPN w Katowicach i konsultantem merytorycznym filmu. Spotkanie zorganizowano w ramach cyklu: Czwartek z historią.

- 18 października o godz. 17.oo - spotkanie z dr. Iharem Melnikauem o  polsko-sowieckiej granicy na Białorusi. Pochodzący z Białorusi historyk zajmuje się m.in. kwestiami służby wojskowej Białorusinów w Wojsku Polskim, w tym w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. O tych zagadnieniach opowiadał w Katowicach w czerwcu b.r. Tym razem tematem spotkania będzie przedwojenna polsko-sowiecka granica na odcinku białoruskim. Niedawno ukazała się książka Melnikaua „Granica była pod Mińskiem”. Jak mówi jej autor: „Moim marzeniem było wydanie albumu, który oprócz pogłębionej wiedzy historycznej zawierałby także ilustracje” . W istocie, w książce opublikowane zostały unikalne zdjęcia i materiały archiwalne z kolekcji Mielnikaua oraz z archiwów polskich, rosyjskich i białoruskich. Publikacja zawiera obszerny opis historii polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) działającego w rejonie Mińsk–Zasław oraz poszczególnych strażnic i posterunków, a także informacje na temat służących tam żołnierzy. Autor obszernie opisał też walkę funkcjonariuszy KOP z sowiecką kontrabandą. Sporo uwagi poświęcił również działaniom sowieckiej straży granicznej, zwłaszcza we wrześniu 1939 r. Książka ukazała się w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy. Spotkanie będzie zatem być może jedyną okazją, aby ją nabyć.​

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!