Stowarzyszenie

22.22.2022Interwencja

W związku z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dalszego odcinka drogi S-16 na odcinku Ełk-Knyszyn chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie ewentualnym zagrożeniem obiektów wchodzących w skład twierdzy Osowiec.

Odpowiednie pismo wysłaliśmy do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie, którym jest dr Jarosław Sellin, jak również do wojewódzkiego konserwatora zabytków na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, jak i do samej GDDKiA.

Liczymy, że w tym przypadku nie dojdzie do zniszczenia jakichkolwiek obiektów.