Stowarzyszenie

23.23.2015Inscenizacja w Mysłowicach już za nami

     Ufffff.... mogą z całą pewnością powiedzieć nasze koleżanki i koledzy z Mysłowic, którzy podjęli się trudnego zadania zorganizowania pierwszej w tym mieście imprezy plenerowej poświęconej pamięci 23 batalionu saperów, który od 1937 r. stacjonował w tym mieście. A właściwie inaczej. Od 1937 r. w Mysłowicach funkcjonował Ośrodek Sapersko-Pionierski, który w ramach moblizacji w sierpniu 1939 r. powołał wspomniany batalion. Dla nas szczególnie ważny, gdyż brał udział w budowie polskich fortyfikacji, którymi zajmuje się nasze Stowarzyszenie.
   Wszyscy z nas z nadzieją patrzyli na niebo, które tego dnia było szczególnie kapryśne. Pomimo chwilowych opadów deszczu impreza odbyła się bez przeszkód. Oczywiście największą atrakcją była inscenizacja, bardzo ciekawie pomyślana i przygotowana. Tym razem była to kronika historii tego batalionu, pokazująca najważniejsze sceny z jego losów , który za kampanię wrześniową został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. A więc przekazanie przez ludnośc cywilną sprzętu wojskowego i poświęcenie go przez kapłana, budowę fortyfikacji pod Tarnowskimi Górami, wysadzenie mostu w Mysłowicach i budowę przeprawy pod Baranowem na Wiśle, dzięki której artyleria Grupy Operacyjnej "Śląsk" została uratowana. No i ostatni bój pod Tomaszowem Lubelskim.
   Gratulujemy członkom naszego Stowarzyszenia udanej imprezy. Dziękujemy wszystkim rekonstruktorom za przybycie. No i wszystkim widzom za udział.
Do zobaczenia.
Pewnie w przyszłym, roku...

Garść historii:
    W styczniu 1935 roku na bazie 5 Batalionu Saperów w Krakowie została sformowana 23 Kompania Saperów. Kompania stacjonowała w garnizonie Katowice, w koszarach 73 Pułku Piechoty. W maju 1937 w Mysłowicach na bazie 23 Kompanii Saperów utworzony został Ośrodek Sapersko-Pionierski 23 Dywizji Piechoty. Ośrodek był jednostką mobilizującą. W sierpniu 1939 w mobilizacji alarmowej ośrodek sformował 23 Batalion Saperów typu IIa z drużyną przeprawową pionierów piechoty nr 23 dla 23 DP pod dowództwem mjr-a Mariana Skierczyńskiego, Grupę Fortyfikacyjną Nr 53 dla Grupy Operacyjnej "Śląsk" oraz kolumny samochodów ciężarowych. Po zakończeniu mobilizacji w dniach 23-25 sierpnia 1939 batalion znalazł się w okolicach Tarnowskich Gór, gdzie w Obszarze Warownym "Śląsk" wykonywał budowy umocnień i przeszkód przy obiektach fortyfikacji stałych. Gdy wybuchła wojna i został wydany rozkaz opuszczenia śląskich fortyfikacji batalion prowadził działania opóźniające na całej osi marszu Grupy Operacyjnej „Śląsk”.
   Największym wyczynem 23 Batalionu Saperów było wybudowanie w dniu 11 września w ciągu 9 godzin (do godziny 18:00) w warunkach bezpośredniego kontaktu z Niemcami, nalotów bombowych i ostrzału artyleryjskiego, 345-metrowej przeprawy  przez Wisłę w Baranowie. Most ten znajdował się obok mostu stałego, wysadzonego przedwcześnie w dniu 9 września na rozkaz dowódcy wycofującej się Grupy "Sandomierz" ppłk-a A. Sikorskiego (most ten został równolegle naprawiony 11 IX w 6,5 godziny w celu przeprawienia piechoty). Decyzję o budowie nowego mostu podjął gen. Sadowski. Trzonem oddziałów budujących most była 2 kompania 23 Batalionu Saperów, dowodzona przez por. Włodzimierza Siwińskiego. Została ona wzmocniona trzema drużynami 1 kompanii oraz luźnymi oddziałami piechoty, a także wycofującą się jednostką policji.Komendantem budowy mostu był mjr Marian Skierczyński. Po ukończeniu budowy mostu ok. godz. 17, pod osłoną 23 baterii przeciwlotniczej oraz kompanii karabinów maszynowych, rozpoczęła się przeprawa sił polskich, w tym artylerii, która trwała do rana 12 września. Przez cały czas przeprawy oddziały polskie, w tym nie zajęci obsługą mostu oficerowie i żołnierze 23 b. sap. odpierali bezpośrednie ataki niemieckie. 12 września rano, po przeprawie tylnej straży wojsk polskich na lewy brzeg, most, zaminowany pod kierunkiem por. Siwińskiego podczas budowy, wysadzony został w powietrze w chwili wkraczania na niego czołowych oddziałów niemieckich.
   Budowa mostu pod Baranowem uznana została za najbardziej udaną akcję saperską w wojnie obronnej 1939. Za ową akcję 23 Batalion Saperów oraz indywidualnie grupę jego oficerów i podoficerów odznaczono Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wśród odznaczonych znaleźli się między innymi dowódca batalionu, mjr Marian Skierczyński i dowódca 2 kompanii, por. Włodzimierz Siwiński.
   Szlak bojowy 23 Batalionu Saperów dobiegł końca po kapitulacji armii "Kraków" po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim w dniu 20 września 1939 roku.