Stowarzyszenie

15.15.2018Dzień otwarty na Wawoku

   Dzień Otwarty na schronie WAWOK w Rybniku odbył się 10 czerwca 2018 r. w godzinach 14.00 - 18.00. W schronie wystawiono replikę CKM Browning, trochę militariów i wyposażenia żołnierzy WP. Ze względu na fakt, że nie posiadamy zbyt dużo terenu wokół schronu, konieczne były prośby i rozmowy z sąsiadami, którzy jak zwykle są bardzo przychylni naszym działaniom i chętnie pozwalali nam na rozstawienie się na ich gruntach. Szczególnie pomocny okazał się właściciel firmy budowlanej ALWA REX. Przygotowaliśmy też prostą wersję niemieckiego okopu frontowego. Ugotowaliśmy 80 litrów grochówki, który rozeszła się w 40 minut.

 
Wystawiły się następujące grupy rekonstrukcyjne:
1. Grupa Edukacyjno Historyczna "Para Bellum" - Armia Czerwona
2. Radfahrtruppe - rowery zabytkowe oraz Policja Województwa Śląskiego z lat 1922-1939 i ludność cywilna z lat 1930-1940
3. Normandia 44 - armia amerykańska
4. Grupa Operacyjna ŚLĄSK - Armia Polska
5. Firma LUBAR wystawiła zabytkowe samochody
6. LOK Rybnik wystawił broń współczesną
7. Była też grupa z motorami zabytkowymi.
 
Frekwencja zaskoczyła nas bardzo pozytywnie.
 
Podziękowania dla wszystkich!!!