Stowarzyszenie

24.24.2021Bytomskie schrony

Rozpoczęliśmy starania o zabezpiecznie dwóch polskich schronów bojowych znajdujących się na granicy Bytomia i Chorzowa, których los jest niepewny z racji planowanej modernizacji linii PKP i przebudowy wiaduktu.