Stowarzyszenie

14.14.2016Bielsko-Biała

   Podczas kolejnych dwóch sobotnich prac przy schronie w Bielsku-Białej wykonano następujące czynności:
  • ukończono koszenie terenu przy obiekcie,
  • oczyszczono uszy schronu z ziemi i roślin,
  • odsłaniając je na całej długości i szerokości,
  • odkopano i oczyszczono całe wnętrze przelotni z kilkudziesięciocentymetrowej warstwy ziemi,
  • uformowano tymczasowe schody prowadzące do wnętrza,
  • odkopano i wyrównano grunt wzdłuż przelotni i jednego ucha, odsłaniając linię smołowania i formując teren tak, by ewentualna woda gromadząca się podczas deszczu miała gdzie odpłynąć.

W pracach brali udział: Joanna i Sławomir Profic, Marcin Macher (członkowie Pro Fortalicium) i Sławomir Wizner, pasjonat historii.