Stowarzyszenie

12.12.2018Ars Fortificandi

-

 
 

W najnowszym numerze "Ars Fortificandi" znajdziecie 95-stronnicowy artykuł: "Trop wiedzie do archiwum, czyli rzecz o cennych dokumentach na temat Obszaru Warownego „Śląsk”". Wydawnictwo ukaże się 14 marca w publikacji pt. "Ars fortificandi. Studia i materiały z dziejów architektury obronnej. Tom II" (http://napoleonv.pl/p/22/1036/ars-fortificandi-studia-i-materialy-z-dziejow-architektury-obronnej-tom-ii-xviii-wiek.html).

   Materiał bazuje na niepublikowanych i dotąd nieopracowanych materiałach archiwalnych z BAMA, NARA, CAW, AAN, IPMS, The British Library, Archiwum Wojskowego w Oleśnicy, Archiwum Państwowego w Katowicach i wielu innych. Duża część artykułu dotyczy rozpoznania wywiadowczego Abwehry. Spory fragment, w oparciu o dokumenty źródłowe z Centralnego Archiwum Wojskowego, poświęcono historii budowy OWŚ. W opracowaniu publikowane są reprodukcje polskich i niemieckich map, dokumentów i zdjęć archiwalnych.

1. Wyniki kwerendy w archiwach, czyli przez Warszawę i Londyn do… Mysłowic i Oleśnicy
1.1. Centralne Archiwum Wojskowe – kopalnia śląskich akt fortyfikacyjnych
1.2. „Fortyfikacja rozproszona” – mniejsze zbiory w Polsce i za granicą
1.3. Niemieckie archiwalne wydawnictwa
1.4. Nie tylko źródła pisane…
2. We Fryburgu Bryzgowijskim i Waszyngtonie, czyli rzecz o przygotowaniach obronnych w niemieckich dokumentach
2.1. Numeracja i ilość obiektów
2.2. Meldunki ogólne
2.3. Szczegółowe raporty
2.4. Dokumentacja „zbrojeniowa”
2.5. Działania wojenne
2.6. Rozpoznanie saperskie po 1 września
3. Pomocna kartografia – znaczenie niemieckich map wywiadowczych
3.1. Charakterystyka ogólna map
3.2. Śląskie umocnienia na podkładach kartograficznych