Stowarzyszenie

16.16.2018Apel

    W związku z tym, że ostateczna decyzja o przekazaniu szlabanu fortecznego w Nędzy zapadnie na posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, chcielibyśmy się zwrócić do Zarządu z gorącym apelem.

   Szlaban forteczny w Nędzy (a także drugi w Ciechowicach) jest od kilku lat w cetrum naszego zainteresowania. To dzięki działaniom stowarzyszenia:

  • uświadomiono Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach znaczenie historyczne tych obiektów i fakt ich istnienia,
  • zadbano o ich ochronę prawną,
  • monitorowano ich stan techniczny,
  • uzyskano zapis w dokumentacji technicznej Wykonawcy przebudowy wiaduktu i drogi w miejscowości Nędza, iż ów obiekt ma być ostrożnie zdemontowany i przygotowany do wywiezienia w inne miejsce,
  • monitorowano jego stan podczas prowadzonych tam robót remontowych i drogowych,
  • wskazano jako miejsce jego umieszczenia skansen kolejowy w Rudzie, (skansen zrezygnował i wskazał nasze stowarzyszenie),
  • uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na jego przewiezienie do Bytomia-Miechowic i umieszczenie obok schronu - izby muzealnej naszego stowarzyszenia,
  • rozpoczęto starania prawne w starostwie raciborskim,
  • rozpoczęto starania w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim,
  • zabezpieczono logistycznie możliwość transportu szlabanu do Bytomia-Miechowic.

   Chcieliśmy zaznaczyć, że teren w Bytomiu-Miechowicach jest ogrodzony, zabezpieczony, monitorowany i dozorowany, a schron, wokół którego mamy zamiar umieścić ów obiekt, odwiedziło już blisko 8 tysięcy osób. Jest to obiekt forteczny, więc jak najbardziej pasuje do tego miejsca. Popularyzowaliśmy fakt jego istnienia w naszych opracowaniach, a takze w lokalnej prasie.

   Bardzo prosimy, a wręcz apelujemy o przekazanie nam tego obiektu, o który od lat staramy się walczyć. Gdyby nie nasze starania, już dawno zostałby rozkradziony przez złomiarzy, a już na pewno mocno uszkodzony podczas prac drogowych. W naszych rękach stanie się kolejną atrakcją dla osób odwiedzających nasze schrony.

   Liczymy na zrozumienie, a także na poszanowanie naszych starań.