Publikacje

     W artykule Macieja Wszelakiego „Fortyfikacja polowa jako uzupełnienie fortyfikacji stałej na przykładzie Obszaru Warownego „Śląsk” autor poruszył tematykę umocnień polowych, często towarzyszących schronom bojowym. Sklasyfikował je i dokładnie opisał, opierając się na międzywojennych źródłach. W artykule „Polskie przygotowania obronne i budowa nadgranicznych fortyfikacji wzdłuż dawnej granicy z Czechosłowacją” Waldemar Sykosz opisał sytuację, jaka zapanowała przed wybuchem II wojny światowej na pograniczu czechosłowacko-polskim zwracając uwagę na polskie fortyfikacje, które wybudowano tam, aby zabezpieczyć ten odcinek granicy. W dwóch kolejnych artykułach Waldemar Sykosz opisał 10-lecie funkcjonowania izby muzealnej w niemieckim schronie bojowym w Zbrosławicach (artykuł „Bunkier w Zbrosławicach. To już 10 lat!”), a także aktualny stan badań nad niemieckimi obiektami obserwacyjno-alarmowymi, znajdującymi się na terenie Górnego Śląska (artykuł „Obiekty obserwacyjno-alarmowe na Górnym Śląsku c.d.”).
   W dziale „Historia” prezentujemy wiele innych ciekawych tematów. W artykule „Problemy z dyscypliną w 1 Pułku Strzelców Bytomskich w okresie 20-lecia międzywojennego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego” Dariusz Majchrzak opisał wydarzenia, które obrazują inny zakres problemów z jednostką wojskową, o której wiele już powiedziano. W artykule „Historia ponad 100 Górnoślązaków z Bytomia i okolic zatrudnionych przy budowie tajnego projektu III Rzeszy w czeskiej miejscowości-widmo „Rolava – Sauersack” Waldemar Sykosz opisuje ciekawą historię Górnoślązaków zatrudnionych w tym tajnym obiekcie militarnym III Rzeszy, a także opisuje sam obiekt, który jak dotąd, jest bardzo mało znany badaczom historii II wojny światowej. W artykule „Zagłębiacy na frontach I i II wojny światowej oraz w okresie powojennym – wybrane sylwetki” Dariusz Majchrzak opisuje ciekawe postacie, które swoją działalnością odcisnęły się w historii polskiego narodu. Natomiast w artykule „Różne odcienie szarości” Dariusz Pietrucha, pokazując różne oblicza II wojny światowej, opisuje wiele mało znanych wydarzeń. Artykuł opisuje akcję „Sachsenheimer”, która być może była próbą nadania wojnie innego przebiegu, ostatnią misję 2 Dywizji Pancernej SS „Das Reich” w Pradze, kontrowersyjną amerykańską operację „Hammelburg”, mało znaną współpracę oddziałów AK z niemieckim okupantem, która miała wyraźny wymiar antybolszewicki, tragiczną historię niemieckiej barki o nazwie „Vaterland”, mało znaną historię przekazania przez szwedzkie władze niemieckich jeńców w ręce Sowietów, bunt niemieckich kobiet na Rosenstrasse, które obroniły swoich żydowskich mężów, odnalezione przez autora ślady wojny w podraciborskich Łubowicach, tragiczną historię wymordowania przez Niemców grupy kobiet i dość kontrowersyjny dalszy ciąg ich historii, a także losy tzw. „wędrującego kotła” w styczniu i lutym 1945 r., którego historia spłatała się ze Śląskiem.
   Całość materiałów została zilustrowana ciekawymi zdjęciami, schematami i rysunkami.   SPIS TREŚCI:

Spis treści:
WSTĘP
FORTYFIKACJE POLSKIE
Maciej Wszelaki, Fortyfikacja polowa jako uzupełnienie fortyfikacji stałej na przykładzie Obszaru Warownego „Śląsk”.
FORTYFIKACJE POLSKIE
Waldemar Sykosz, Polskie przygotowania obronne i budowa nadgranicznych fortyfikacji wzdłuż dawnej granicy z Czechosłowacją.
 
FORTYFIKACJE NIEMIECKIE
Waldemar Sykosz, Bunkier w Zbrosławicach. To już 10 lat!
Waldemar Sykosz, Obiekty obserwacyjno-alarmowe na Górnym Śląsku c.d.
HISTORIA
Dariusz Majchrzak, Problemy z dyscypliną w 1 Pułku Strzelców Bytomskich w okresie 20-lecia międzywojennego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.
Waldemar Sykosz, Historia ponad 100 Górnoślązaków z Bytomia i okolic zatrudnionych przy budowie tajnego projektu III Rzeszy w czeskiej miejscowości-widmo „Rolava – Sauersack”.
Dariusz Majchrzak, Zagłębiacy na frontach I i II wojny światowej oraz w okresie powojennym – wybrane sylwetki.
Dariusz Pietrucha, Różne odcienie szarości.
  1. Kampfgruppe Sachsenheimer.
  2. Ostatnia misja 2 Dywizji Pancernej SS „Das Reich”.
  3. Operacja „Hammelburg”.
  4. Jak to Wehrmacht dozbrajał AK…
  5. Zdjęcie – kupione z przypadku…
  6. Szwedzka pomoc w drodze ku niewoli.
  7. Dziwny przypadek Rosenstrasse.
  8. Dotyk historii w Łubowicach.
  9. Klasztor w Arnsburgu – miejsce pełne kontrowersji.
  10. Wędrujący kocioł.