Publikacje

Opis V tomu Śląskiego Rocznika Fortecznego:

 

 1. Punkty oporu niemieckich pozycji „b-1 stellung” na terenie woj. śląskiego – dokładny opis obiektów fortecznych wchodzących w skład niemieckiej pozycji obronnej „b-1” wraz z mapkami usytuowania w terenie (a także dojazdem)  i zdjęciami wybranych obiektów oraz ich wyposażenia. Oprócz tego dokładny opis poszczególnych typów schronów wraz z rzutami i przekrojami.
 2. Fortyfikacje radzieckie z okresu II wojny światowej w Przemyślu – dokładny opis radzieckich obiektów fortyfikacyjnych (fragment „Linii Mołotowa”) w okolicach Przemyśla wraz ze zdjęciami, mapkami, rzutami i przekrojami.
 3. Bitwa o kopalnię „Michał” – analiza wydarzeń rozgrywających się we wrześniu 1939 r. na kopalni „Michał” w Michałkowicach (atak Freikorpsu) wraz z graficznym opracowaniem wydarzeń wg ich chronologicznej kolejności.
 4. Sprawa umieszczenia jeńców ukraińskich w Sosnowcu podczas wojny polsko-bolszewickiej – opis wydarzeń związanych z umieszczeniem jeńców ukraińskich w Sosnowcu oparty na analizie dostępnych dokumentów.
 5. Uzupełnienie – gen. piechoty Dietrich von Choltitz i gen. Hartwig von Ludwiger – uzupełnienie informacji o dwóch niemieckich oficerach pochodzących ze Śląska (opublikowanych w III i IV tomie), oparte na informacjach przekazanych autorowi przez członków ich rodzin.
 6. Kwestia pochówku żołnierzy armii radzieckiej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w latach 40-tych XX wieku -  analiza dokumentu opisującego miejsca pochówku żołnierzy sowieckich – dokładne miejsca pochówku wraz z ilością pochowanych osób.
 7. Wspomnienia:

 

 1. Aleksander Szajer z Kraczkowej koło Łańcuta – junak budujący polskie fortyfikacje w okolicach Mikołowa, późniejszy żołnierz ZWZ-AK (ps. „Tapir”),
 2. Jan Tułaczko z Sędziszowa – zawodowy oficer Wojska Polskiego, wcześniej w austrowęgierskim 3 Pułku Ułanów, później 6 Pułk Ułanów Kaniowskich, 10 Pułk Strzelców Konnych, oficer 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, 10 Pułku Strzelców Konnych (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) i 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka,
 3. Jan Pierończyk-Howard z Wielkich Hajduk (Chorzów-Batory) – w 1939 r. 8 Pułk Ułanów, później żołnierz ZWZ-AK i żołnierz Wehrmachtu, z którego zdezerterował i wstąpił do II Korpusu Polskiego (czasowo przeniesiony jako radiotelegrafista do sztabu brytyjskiej 8 Armii marsz. B. Montgomery’ego),
 4. Gerard Wodarz z Hajduk Wielkich (Chorzów-Batory) – piłkarz „Ruchu Chorzów”, uczestnik olimpiady w Berlinie w 1936 r., w 1939 r. podoficer 75 Pułku Piechoty, później żołnierz Wehrmachtu (65 DP i 48 DP), a następnie w szeregach PSZ na Zachodzie (oddelegowany do RAF-u),
 5. Aleksander Korek  z Sosnowca – w 1939 r. żołnierz 73 Pułku Piechoty, później żołnierz ZWZ-AK, a po ucieczce do Wielkiej Brytanii w szeregach Royal Navy, prawdopodobnie jeden z „cichociemnych”,
 6. Alfred Niewiadomski z Katowic-Ligoty – w 1939 r. oficer 23 Pułku Artylerii Lekkiej w obsadzie polskich schronów w Bielszowicach, uczestnik starć z Freikorpsem, po wojnie zastępca komendanta Straży Pożarnej w Katowicach,
 7. Zdzisław Polakowski z Czeladzi – w 1939 r. żołnierz 73 Pułku Piechoty,
 8. Józef Wroński – w 1939 r. plutonowy z 75 Pułku Piechoty (przeniesiony do 11 Pułku Piechoty), później żołnierz ZWZ-AK (ps. „Wicher”), dowódca plutonu w kompanii „Mars II Sem Per Fid”, której dowódcą był por. Tomasz Adrianowicz (ps. „Pazur”).

Wszystkie wspomnienia są bogato ilustrowane zdjęciami i dokumentami, udostępnionymi przez rodziny opisywanych postaci (dotąd niepublikowanymi).
Całość opracowania liczy ok. 300 stron i zawiera w sobie blisko 300 zdjęć. Posiada krótkie streszczenie w j. angielskim i niemieckim.

Cena: 35,00 zł

Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu finansowemu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.