Publikacje

FORTYFIKACJE POLSKIE

Waldemar Sykosz, Ślązacy też tu służyli. Wał Bałtycki. Polskie budownictwo fortyfikacyjne realizowane po zakończeniu II wojny światowej dla obrony wybrzeża morskiego.

Mariusz Kisiel, Obszar Warowny Śląsk. Inwentaryzacja kabli telefonicznych. Część 2 – Grupa Bojowa Brzeziny.

Tomasz Zamysłowski, Odkryliśmy schron.

Dariusz Pietrucha, Uratowane obiekty OWŚ.

FORTYFIKACJE NIEMIECKIE

Dariusz Pietrucha, Oświęcim – inwentaryzacja niemieckich schronów przeciwlotniczych.

HISTORIA

Tomasz Zamysłowski, Bateria numer 255/VIII Makoszowy (niem. Makoschau).

Dariusz Pietrucha, WRM Poker Rajd – rajd motocyklowy im. Księdza Huberta Misiudy.

Dariusz Pietrucha, ProFort Centrum w Bytomiu-Miechowicach.

Jarosław Wroński, Józef Wroński (ps. „Zawieja") - podoficer zawodowy 75 Pułku Piechoty, członek Armii Krajowej.

Dariusz Pietrucha, Płk Bernard Drzyzga (1911-1994), legendarny szef „Zagra-Lin”.

Dostępny w Antykwariacie u Andzików.

Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu finansowemu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.