Publikacje

W kolejnym, trzecim już tomie „Śląskiego Rocznika Fortecznego” znalazły się teksty dotyczące polskich, niemieckich, a także czechosłowackich fortyfikacji.

   Na szczególną uwagę w tym tomie zasługuje sowiecka praca badawcza A.S. Połowniewa z 1941 r. w tłumaczeniu Szymona Hrebendy. Po niemieckim opracowaniu „Die polnischen Landesbefestigung. Stand vom 15.6.1939″ (opublikowanym w drugim tomie „Śląskiego Rocznika Fortecznego”) jest kolejną pod względem znaczenia pracą na temat polskiej przedwojennej fortyfikacji. Tym razem widzianej ze „wschodniej” perspektywy.
   W tomie znalazł się również tekst Waldemara Sykosza na temat mało zbadanych, opisanych i niezinwentaryzowanych fortyfikacji niemieckich na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
   Tym, którzy planują wypad do naszych południowych sąsiadów, polecam lekturę tekstu Piotra Skupnia. Wcielił się on w rolę przewodnika po muzeach czechosłowackich fortyfikacji na terenie województwa morawsko-śląskiego.
   Smutnym wspomnieniem po nieistniejących już obiektach jest artykuł Rafała Marciniaka. Autor scharakteryzował niedawno zburzone obiekty w punkcie oporu Bobrowniki. Potraktujmy ten tekst jako ostatni akord do istnienia bobrownickich schronów. Chyba jedynym pozytywnym akcentem w tym fakcie są obserwacje, jakie poczynił autor podczas oględzin ruin. Rzadka to i przykra „okazja” zdobywać wiedzę na świeżych gruzach obiektu.
   W cyklu „Po drugiej stronie lustra” Dariusz Pietrucha przypomina sylwetki dwóch urodzonych na Śląsku niemieckich oficerów: pochodzącego z Łąki Prudnickiej gen. piechoty Dietricha von Choltitz (komendanta obrony Paryża w lecie 1944 roku) i pochodzącego z Lubina ppłk-a Rudolfa von Gersdorffa (niedoszłego zabójcę Hitlera i odkrywcę grobów katyńskich) wraz z niecodziennymi fragmentami ich wojennych biografii.

Serdecznie zapraszamy do lektury przedstawionych powyżej tekstów, których autorzy są członkami Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

Cena: 35,00 zł

Nakład wyczerpany.

Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu finansowemu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.