Wyry

Obiekt jest w trakcie remontu. Jego zwiedzanie nie jest możliwe.
Remontem zajmuje się koło terenowe "Tychy".