Świętochłowice schron bojowy nr 40

   Na zapolu głównych pozycji obronnych, na terenie Świętochłowic, wybudowano pięć ciężkich obiektów, które tworzyły trzon II linii obrony Obszaru Warownego Śląsk. Zostały one uzupełnione o różnego rodzaju obiekty pozorne, pozorno - bojowe. Większość małych schronów niedotrwała do naszych czasów.

   II linia obrony osłaniała Chorzów od punktu oporu "Łagiewniki" do punktu oporu "Szyb Artura". W ten sposób "łuk rudzki" został umocniony u swej nasady. Niestety, wiele obiektów z tej linii nie dotrwało do naszych czasów. Największym nieobecnym jest ciężki schron bojowy Nr 37, który znajdował się na terenie obecnych zakładów "Zgoda" . Ponadto podczas niwelowania hałdy zasypany został schron pozorno - bojowy, a podczas budowy osiedla rozebrano obiekt pozorny.


Ciężki schron bojowy nr 40 wyposażony w kopułę pancerną ckm (W.I. - 1938 119/36) został wybudowany w klasie odporności "D" i pełnił funkcję schronu dowodzenia odcinka "Chorzów". Obiekt dwukondygnacyjny (kondygnacje łączą schody), posiadający jedno wyjścia ewakuacyjne pełniące rolę strzelnicy pomocniczej rkm, a także urządzenia do łączności optycznej. Posiada wentylację podłogową, która nie spełniała swojej roli, z tego powodu wykuto szereg otworów w ścianach. Dolna kondygnacja została podzielona na szereg pomieszczeń sztabowych.

   Uzbrojenie schronu stanowiło 3 ckm (w tym 1 ckm w kopule pancernej), 1-2 rkm. Obiekt był w słabym stanie, zachowała się kopuła pancerna ckm i układ ziemny. Brak pancerzy strzelnic, drzwi pancernych i zamknięć wyjść ewakuacyjnych. Obiekt był mocno zarośnięty. Po wybudowaniu obok niego osiedla sytuacja znacznie się zmieniła.

   Na przykładzie strzelnicy rkm, flankującej główne wejście, można prześledzić w jaki sposób próbowano obniżać koszty budowy obiektu. Pierwotnie miała ona być zamykana pancernymi drzwiczkami. Jednakże w trakcie realizacji obiektu zrezygnowano z pancerza, a otwór został zamurowany i przystosowany do broni ręcznej.