Piekary Śląskie Kamień schron bojowy

Łącznikowa Grupa Bojowa  "Wzgórze 298" w Kamieniu

   Pod koniec 1936 roku, w ramach prac zmierzających do zagęszczenia obrony pomiędzy izolowanymi punktami oporu "Bobrowniki" i "Dąbrówka Wielka" powstały dwie grupy bojowe - "Kamień" i "Brzeziny". SGB "Kamień", która ze względu na ilość obiektów ciężkich bardziej przypomina niewielki punkt oporu, została usytuowana na wzg. 298.
   Jej zadaniem było ryglowanie doliny rozciągającej się poniżej i ciągnącej się w stronę Bytomia oraz ryglowanie drogi z Piekar do Siemianowic. W skład I linii wchodziły 4 obiekty ciężkie, w tym aż dwa wyposażone w armaty p.panc. Niestety, jeden z nich nie zachował się do naszych czasów, został wysadzony przez Niemców w 1940 roku. Zachowana dolna kondygnacja została zasypana i nie jest dostępna.
   Drugą linię obrony stanowił wybudowany w 1938 roku umocniony budynek organizacji "Strzelec" (izba muzealna Stowarzyszenia). W jego piwnicach mieścił się żelbetowy schron dla dwóch rkm-ów oraz najprawdopodobniej skład amunicji. Trudno do końca przesądzić charakter pomieszczeń znajdujących się obok schronu, gdyż po wojnie zostały adoptowane na cele, a sam budynek na komisariat milicji obywatelskiej. Ponadto na piętrze obiektu miała znajdować się sekcja ckm, osłaniająca ogniem całe przedpole.
   Na głębokim zapolu, przy obecnej ulicy Brzechwy znajduje się komora kabli telefonicznych, jednakże jest całkowicie zasypana i pokryta trawą. Większość obiektów znajduje się na terenie ogródków działkowych, dlatego dostęp do nich jest utrudniony, ale za to zachowały się w bardzo dobrym stanie.
Schron
 
   Schron bojowy dwukondygnacyjny. Uzbrojenie stanowiła armata p.panc. wz.36 kalibru 37 mm, dwa ckm-y,  w tym jeden w półkopule pancernej (ZO 1936 N962) i rkm. Wyposażony jest w szersze dwuskrzydłowe drzwi, jednak zbyt wąskie na wtoczenie armaty na stanowisko. Dla umieszczenia wewnątrz armaty należało ją rozmontować na główne podzespoły. Izbę bojową armaty opatrzono wąską strzelnicą, ze stopniowaną przeciw rykoszetowo i zamykaną pancernymi płytami. Strzelnica zapewniała pole ostrzału niewiele przekraczające 30 stopni, a więc mniejsze niż możliwości łoża armaty.
   Amunicję magazynowano na dolnej kondygnacji, skąd windą transportowano ją do góry wprost do izby bojowej armaty. Schron ten nie posiada wyjścia awaryjnego, rolę tą pełni strzelnica działa. Obiekt jest w dobrym stanie, zachowały się pancerze, drzwi pancerne, fragmenty windy amunicyjnej i kolumna na lawetę ckm w półkopule pancernej.