Chorzów - Maciejkowice

   Grupa bojowa "Maciejkowice" miała za zadanie wypełnić lukę w obronie pomiędzy punktem oporu "Wzgórze 304,7" w Dąbrówce Wielkiej, a punktem oporu "Łagiewniki" znajdującym się na przedpolu Bytomia. W skład odcinka wchodzi samodzielny, ciężki schron bojowy uzupełniony o obiekty pozorno-bojowe.

   Tradytor został wybudowany w 1936 roku, a obiekty pozorno-bojowe w sezonie budowlanym 1938. Dodatkową obronę zapewniało naturalne ukształtowanie terenu zawierające między innymi bagniska i rozlewiska wody, dziś stanowiące rezerwat przyrody zwany "Żabimi Dołami".

Ciężki schron bojowy:

Schron uzbrojony był w dwie armaty p.panc wz.36 i trzy ckm, jeden w półkopule pancernej i dwa za tarczami pancernymi umieszczonymi jedna między strzelnicami dział, druga przy wejściu głównym. Jako wyjście awaryjne służyły otwory strzelnic działowych. Dolna kondygnacja mieściła pomieszczenia dla załogi i magazyny amunicyjne skomunikowane z kondygnacją bojową windą amunicyjną. Schron zachowany w dobrym stanie, choć brak drzwi i zamknięcia strzelnic. W trakcie remontu braki są uzupełniane, a wyposażenie montowane.