Bytom - Centrum dwa schrony typu LSR

   Dwa sąsiadujące ze sobą niemieckie schrony typu LSR (LuftSchutzRaum), budowane dość powszechnie w niemieckich miastach po 1941 roku, gdy zagrożenie terytorium III Rzeszy nieprzyjacielskimi bombardowaniami znacznie wzrosło. Data budowy tych dwóch obiektów nie jest znana. Zostały wykonane dość solidnie jako monolityczna betonowa konstrukcja. Każdy z dwóch obiektów ma długość korytarza ok. 35 m, jedno wejście główne i jedno wyjście ewakuacyjne. 
   Ich położenie na placu, który przed wojną i w czasie jej trwania był zamieszkały przez miejscowych notabli, a także bliskość budynku mieszczącego w sobie siedzibę policji i Gestapo, sugeruje również ich przeznaczenie i powód budowy.