Bobrowniki Wzgórze 310 tradytor południowy

Schron znajduje się pod opieką koła terenowego "Dobieszowice".

Obecnie jest wyczyszczony i zabezpieczony.

Nie jest udostępniany do zwiedzania.