Bobrowniki Wzgórze 310 tradytor południowy

Obiekt znajduje się w Bobrownikach przy ulicy Koszarowej, nieopodal budynku przedszkola (dawnych koszar 11pp).