Zagórze (woj. mazowieckie) schron obserwacyjny z 1915 r.

   Jest to niemiecki schron obserwacyjny wybudowany w 1915 r. na Przedmościu Warszawa. Jego wnętrze to jedna izba z jedną szczeliną obserwacyjną.