Zagórze (woj. mazowieckie) schron obserwacyjny z 1915 r.