ProFort Centrum Bytom-Miechowice

Szkoła nr III (katolicka).

   Placówka została wydzielona w 1910 r. z rejonu szkoły nr I. Budynek tej placówki powstał nieco później, bo w 1913 r. Z racji przypadającej wówczas 100-tnej rocznicy bitwy pod Lipskiem nazwano ją jubileuszową lub wojenną. Na fasadzie budynku umieszczono wizerunek „żelaznego krzyża” i liści dębu stanowiące elementy najwyższego odznaczenia pruskiego z 1813 r.

Był to pierwszy budynek na terenie gminy Miechowice posiadający prysznice. Obiekt został zaprojektowany i wzniesiony przez królewskiego radcę Mansona. W 1924 r. planowano radykalną przebudowę poddasza budynku. Projektowano różny rozstaw okien w pomieszczeniu na II piętrze.

   W latach 30-tych w obiekcie prowadzone prace remontowe prowadzone przez bytomską firmę Müller und Kosik. Dużą część zleceń otrzymał Karl Kirsch (Bauklempnerei). Ponadto korzystano z kilku innych firm z Bytomia, Zabrza i Gliwic- Łabęd. W 1939 r. przystąpiono do prac nad kuchnią służącą do ćwiczeń w ramach prac ręcznych. Najprawdopodobniej około 1939 r. w obiekcie powstało specjalne pomieszczenie do wyświetlania przeźroczy.

    Podczas II wojny światowej na pewien czas zawieszono jej działalność przeznaczając budynek na cele wojskowe. Pod budynkiem powstały także schrony, gdyż placówka pełniła funkcję kierownictwa obrony cywilnej. W styczniu 1945 r. Sowieci zdewastowali budynek na tyle, że przez 1,5 roku zajęcia odbywały się w szkole nr 1.

   Władze gminy musiały na jej remont przeznaczyć poważne kwoty pieniędzy. Samo boisko było dosyć często podtapiane i ówczesny dyrektor placówki P. Telka w 1948 r. prosił o otoczenie placu murem. Po 1945 r. starano się o uruchomienie dla szkoły przedszkola, ale napotkało to duże trudności. Ostatecznie przedszkole powstało naprzeciw kościoła Bożego Ciała.

   W 1948 r. w placówce próbowano utworzyć teatr dziecka i dla dzieci, który znajdował się w stadium organizacyjnym. Koncepcja ta nie doczekała się pełnej realizacji. Po 1947 r. w szkole odbywały się w okresie letnim kolonie (w zasadzie półkolonie) dla najbiedniejszych dzieci. Po wojnie w placówce funkcjonowała kuchnia, która dokarmiała najuboższych.

  Przez wiele następnych lat obiekt funkcjonował jak szkoła podstawowa, którą ukończyło wielu mieszkańców Miechowic. Później funkcjonowało w nim Gimnazjum nr 13. W ramach reorganizacji sieci szkół gimnazjum został  zlikwidowane. Przez wiele lat obiekt stał pusty. Ówczesne władze miasta zamierzały go sprzedać. Naszemu stowarzyszeniu przy pomocy części radnych udało się w 2017 r. przejąć obiekt, który użytkujemy na zasadzie wieloletniej dzierżawy. Część pomieszczeń została wykorzystana edukacyjnie jak sale wystawowe, a część jako część komercyjna.