Dąbrowiecka Góra - gmina Karczew Regelbaum 120a

Schron obserwatora artylerii typ 120a (niem. Regelbaum 120a)
 

   Obiekt został wybudowany w 1941 roku, gdy plany niemieckiej inwazji na ZSRR były już w fazie ostatnich przygotowań. Obiektów o różnym przeznaczeniu w tym rejonie powstało dużo i miały stanowić zabezpieczenie przed ewentualnym uderzeniem wroga w kierunku Warszawy. Do naszych czasów dotrwały tylko dwa, gdyż pozostałe zostały zniszczone przez Sowietów w 1944 lub 1945 roku.
   Pierwszy z obiektów jest to niemiecki schron typ 120a przeznaczony dla obserwatora artylerii. Nie miał bezpośrednio przeznaczenia bojowego, gdyż wyposażono go głównie w kopułę obserwacyjną obserwatora artylerii. Ponadto schron jako ochronę bezpośrednią posiada strzelnicę flankującą wejście do obiektu oraz strzelnicę obrony tegoż wejścia. Obiekt wybudowano w klasie odporności B „nowe”, co oznacza, że miał on być odporny na trafienia ciągłe artylerii kalibru do 220 mm, pojedyncze do 280 mm. Miał również wytrzymać bombardowanie bombami lotniczymi do wagi 500 kg.
   Załoga tego schronu liczyła najprawdopodobniej 9 żołnierzy. Zgodnie z tendencjami obowiązującymi przy wznoszeniu niemieckich fortyfikacji schron zaprojektowano jako gazoszczelny, co osiągnięto poprzez śluzę ciśnieniową i hermetyczne zamknięcie.  Pomiędzy wszystkimi izbami zainstalowano drzwi gazoszczelne. W schronie znajduje się osiem pomieszczeń, jest wyposażony w obrotową kopułę obserwacyjną, niestety był totalnie zdewastowany i pozbawiony wszelkich innych elementów stalowych. Natomiast stopień uszkodzenia samych ścian można ocenić jak poważny.
   Schron został wyremontowany dzięki staraniom koła terenowego "Przedmoście Warszawa", a szczególnie dzięki osobistemu zaangażowaniu Huberta Trzepałki (Pro Fortalicium). Obecnie bogato wyposażony jest udostępniony do zwiedzania.