Chorzów Schron Bojowy nr 5

Izba Muzealna Obszaru Warownego „Śląsk”
Schron bojowy NR5

Chorzów, ul. Katowicka 168
 
Zwiedzanie:
Sezon: maj-październik, schron otwarty w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. 10-15
Grupy zorganizowane – wstęp cały rok po uzgodnieniu terminu.
 
 
W sprawie zwiedzania schronu prosimy o kontakt z:
Przewodniczący Koła Terenowego: Marcin Bojdoł
e-mail: marcinbojdol@wp.pl
Sekretarz Koła Terenowego: Maciej Wszelaki
telefon:664433421
e-mail: maciej.wszelaki@gmail.com
 
Zapraszamy na fanpage gdzie znajdziecie aktualne informacje:
https://www.facebook.com/pages/Pro-Fortalicium-Ko%C5%82o-Terenowe-Chorz%C3%B3w/607403972697788?ref=hl