Chorzów Schron Dowodzenia

   Schron Dowodzenia Grupy Fortecznej Obszaru Warownego "Śląsk" znajduje się w Chorzowie przy ulicy Parkowej, niedaleko chorzowskiego skansenu. Ulica Parkowa znana jest z brukowanej nawierzchni - jadąc w stronę Chorzowa po prawej stronie znajduje się teren skansenu, a po lewej park (Wzgórze Redena). Pomiędzy drzewami, dość dobrze widoczny z ulicy, znajduje się schron.