Bobrowniki - Namiarki

Chętnych do zwiedzania schronu prosimy o kontakt z:
Koło terenowe „Dobieszowice”
Przewodniczący koła: Kamil Ferdyn
tel. kom: (+48) 501 313 257