Bobrowniki - Namiarki

    Dwukondygnacyjny schron bojowy dla broni maszynowej wchodzący w skład Punktu Oporu "Bobrowniki". Jego budowę datuje się na 1936 rok. Uzbrojenie schronu składało się z 3 ckm-ów,1 rkm-u i broni etatowej załogi, która liczyła 9-12 żołnierzy. Ze względu na większe zagrożenie ze strony przeciwnika, jeden ckm był umieszczony w półkopule bojowej, która zapewniała kąt ostrzału i obserwacji 180o. Pozostałe ckm-y były umieszczone na lawetach fortecznych w strzelnicy wschodniej i zachodniej za pancerzami pionowymi. Zadaniem załogi było niszczenie wojsk nieprzyjaciela atakujących od strony Szarleja, przez koryto rzeki Brynicy.